Dzisiaj jest:   

Zadzwoń i zamów

tel.: +48 68 324 19 00

e-mail: kwiaciarnia@florista.pl

Regulamin

Regulamin sklepu internetowego

Informacje ogólne:

Właścicielem sklepu internetowego o adresie elektronicznym www.florista.pl jest firma Quick Import-Eksport Sławomir Fesz z siedzibą w Zielonej Górze, przy ul. B. Chrobrego 21/1 na podstawie zaświadczenia o wpisie do ewidencji gospodarczej, NIP 929-009-12-56 REGON 970194639 zwanego w treści niniejszego regulaminu sprzedawcą.

Przedmiotem działalności kwiaciarni Florista jest sprzedaż oraz dostarczanie kwiatów i prezentów.

Kwiaciarnia Florista przyjmuje zamówienia na realizację usługi poprzez:

 • telefon: 68 3241900
 • faks: 68 3241900
 • e-mail: kwiaciarnia@florista.pl 
 • w kwiaciarni stacjonarnej w Zielonej Górze, ul. B. Chrobrego 21/1

W celu uniknięcia błędów podczas składania zamówienia niezbędne jest korzystanie z jednej z następujących przeglądarek internetowych: Mozilla Firefox,Google Chrome.

Wszystkie ceny prezentowane w sklepie zawierają podatek VAT i obowiązują w chwili składania zamówienia.

Informacje handlowe zamieszczone na stronie www.florista.pl nie stanowią oferty handlowej w rozumieniu KC,lecz są zaproszeniem do składania ofert.

Zakupy oraz realizacja zamówienia w kwiaciarni www.florista.pl odbywają się zgodnie z Ustawą z dnia 18 lipca 2002r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną(Dz.U.nr144,poz1204 z póżn.zm)

Klient jest zobowiązany do zapłaty ceny w momencie odbioru towaru lub w formie przedpłaty na konto bankowe sklepu.

Gwarancja:

Gwarantujemy świeżość kwiatów ciętych przez 3 dni jeśli będą pielęgnowane w odpowiedni sposób.

Zasady reklamacji:

 1. Kupujący może złożyć reklamację na adres: Sławomir Fesz, 65-052 Zielona Góra, ul. B. Chrobrego 21/1 lub e-mail: kwiaciarnia@florista.pl lub telefonicznie pod numerem 68 3241900
 2. Reklamacje składane przez kupujących bedących konsumentem będą rozpatrywane na zasadach określonych w z dnia 27 lipca 2002 r o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie kodeksu cywilnego(Dz.U 2002.141.1176 ze zm.)

Reklamacje pozopstałych kupujących będą rozpatrywane na zasadach wynikających z przepisów kodeksu cywilnego.

Prawo odstąpienia od umowy:

Kupujący będący konsumentem może odstąpić od umowy sprzedaży bez podania przyczyn, składając stosowne oświadczenie na piśmie w terminie dziesięciu dni licząc od dnia wydania rzeczy. Do zachowania tego terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem.

W razie odstąpienia od umowy umowa jest uważana za niezawartą, a Kupujący jest zwolniony z wszelkich zobowiązań. To, co strony świadczyły, ulega zwrotowi w stanie niezmienionym, chyba że zmiana była konieczna w granicach zwykłego zarządu. Zwrot powinien nastąpić niezwłocznie, nie później niż w terminie czternastu dni. Jeżeli Kupujący dokonał jakichkolwiek przedpłat, należą się od nich odsetki ustawowe od daty dokonania przedpłaty.

Zgodnie z art. 10 ust. 3 ustawy z dnia 2 marca 2000 r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za produkt niebezpieczny prawo odstąpienia nie przysługuje Kupującemu, o którym mowa w § 9 niniejszego regulaminu w wypadkach:

 1. świadczenia usług rozpoczętego, za zgodą konsumenta, przed upływem terminu, o którym mowa w § 9 ust. 1 niniejszego regulaminu,
 2. dotyczących nagrań audialnych i wizualnych oraz zapisanych na informatycznych nośnikach danych po usunięciu przez konsumenta ich oryginalnego opakowania,

 3. umów dotyczących świadczeń, za które cena lub wynagrodzenie zależy wyłącznie od ruchu cen na rynku finansowym,

 4. świadczeń o właściwościach określonych przez konsumenta w złożonym przez niego zamówieniu lub ściśle związanych z jego osobą,

 5. świadczeń, które z uwagi na ich charakter nie mogą zostać zwrócone lub których przedmiot ulega szybkiemu zepsuciu,

 6. dostarczania prasy,

 7. usług w zakresie gier hazardowych.

Dane osobowe i Polityka prywatności:

 1. Wszelkie informacje dotyczące polityki prywatności oraz zasad przetwarzania danych osobowych zawarte są w pliku POLITYKA PRYWATNOŚCI, który stanowi integralny element niniejszego regulaminu.

Postanowienia końcowe:

 1. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie powszechnie obowiązujące przepisy KC i innych ustaw.
adres.png

Bolesława Chrobrego 21/1
65-052 Zielona Góra

telefon.png

+48 68 324 19 00

godziny.png

pn. - pt.: 8.00 - 17.00
sobota: 9.00 - 14.00

Wszelkie informacje dotyczące polityki prywatności oraz zasad przetwarzania danych osobowych zawarte są w pliku POLITYKA PRYWATNOŚCI.

Wysyłając zapytanie drogą e-mailową przyjmują Państwo do wiadomości jej zapisy i wyrażają akceptację. Akceptacja w każdej chwili może być cofnięta. Szczegóły POLITYKA PRYWATNOŚCI

KWIACIARNIA FLORISTA